Pulpity sterownicze można wykorzystywać w różnych procesach i branżach. Najczęściej stosuje się je w:
– transporcie kolejowym. jako pulpity nastawcze i pulpity umożliwiające kontrolę pracy maszyn manewrowych i
pociągowych,
– w branży wydobywczej, do monitorowania pracy urządzeń wydobywczych i przeróbczych,
– w branży petrochemicznej do monitorowania przebiegu procesu wytwarzania i przeróbki paliw płynnych, z
możliwością dokładnej analizy każdego z etapów produkcji,
– w branży chemicznej, jako kontrolery przebiegu podstawowych procesów chemicznych i fizycznych,
– w branży spożywczej, do kontroli wyrobu poszczególnych potraw, bądź też jako element monitorujący pracę
każdej z maszyn,
– w transporcie morskim jako podstawowy element nowoczesnej nawigacji, z możliwością wprowadzenia zmian
kursu danej jednostki morskiej,
– do zastosowań specjalnych.

Podsumowując, nowoczesne pulpity sterownicze to układy, bez których realizacja wielu nowoczesnych procesów
kontrolno – wykonawczych, stanęłaby pod znakiem zapytania.
Wentylatory recyrkulacji
Może się jednak okazać, że konwekcja ciepła w szafie jest z różnych powodów zaburzona. Najczęściej
odpowiedzialne za to są elementy wewnętrzne układu, które bardzo często są dość masywne i jednocześnie
zaburzają swobodny przepływ ciepła. Może się też okazać, że rozmieszczenie poszczególnych elementów
elektrycznych, bądź też samych przewodów, redukuje konwekcję praktycznie do zera. Problem ten pojawia się
zwłaszcza w przypadku małych szaf, w których brakuje wolnej przestrzeni. Dlatego w takich sytuacjach – o ile to
możliwe – stosuje się specjalne układy wentylatorów recyrkulacji. Ich zadaniem jest ogólne poprawienie konwekcji
ciepła, dzięki czemu kratki wentylacyjne (z filtrami) mogą skuteczniej je odprowadzać.

Podsumowując, w przypadku instalacji elektrycznych o małych stratach mocy, klimatyzacja ogrzewanie wentylacja
szaf sterowniczych może mieć postać elementów biernych, czasem wspieranych przez wentylatory recyrkulacji.
Jest to najtańsza i – co ważne – najmniej awaryjna metoda odprowadzania nadmiaru ciepła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *