Wypadki podczas jazdy samochodem mogą przydarzyć się każdemu kierowcy. Z tego powodu obowiązkiem na terenie RP jest wykupienie ubezpieczenia OC, czyli odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to obejmuje rekompensatę szkód, które powstały podczas kolizji albo wypadku na drodze, zarówno osobowych, jak i materialnych. Powinniśmy pamiętać, że polisa OC przydzielona jest do konkretnego auta, a nie do jego posiadacza. Natomiast zakres ubezpieczenia OC jest dokładnie określony ustawowo i w każdej firmie ubezpieczeniowej będzie to prezentować się podobnie.

 

Osoba poszkodowana podczas kolizji albo wypadku ma prawo ubiegać się o naprawę samochodu lub wypłaty rekompensaty, jaka pójdzie na naprawę. Obecnie jest wariant gotówkowy albo bezgotówkowy wypłaty rekompensaty. Przy wariancie bezgotówkowym zakład ubezpieczeniowy pokrywa koszt naprawy, a posiadacz uszkodzonego pojazdu nie musi uczestniczyć w końcowych rozliczeniach. Osoba poszkodowana w wypadku może też liczyć na pokrycie kosztów na holowanie samochodu do odpowiedniego warsztatu albo wynajęcia samochodu zastępczego. Mnóstwo przydatnych informacji dotyczących rozliczeń ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest możliwość odnaleźć na doskonałym blogu robakubezpieczenia.pl. Warto pamiętać, iż zakład zajmujący się ubezpieczeniami ma trzydzieści dni na wypłacenie odszkodowania, a jeżeli tego terminu nie dotrzyma, jest zobowiązany zawiadomić o tym poszkodowanego. Ważne jest także to, iż zakład ubezpieczeniowy musi w takiej sytuacji wypłacić część rekompensaty, zaś wypłata całego odszkodowania nie powinna trwać dłużej niżeli dziewięćdziesiąt dni od daty złożenia odpowiednich dokumentów o szkodzie w wyniku wypadku. Bardzo ważną informacją jest też to, że ubezpieczenie OC nie obowiązuje wyłącznie w sytuacji szkody , która powstała podczas jazdy autem.

 

Za szkodę, jaka powstała w związku z ruchem samochodu jest uważana również szkoda , która została wyrządzona podczas wysiadania a także wsiadania do pojazdu. Tyczy się to też takowych zdarzeń, jak rozładunek czy załadunek towarów oraz w trakcie postoju albo garażowania pojazdu. Ubezpieczenie OC ma liczne wyłączenia odpowiedzialności. Firma ubezpieczeniowa ubezpieczeniowy1.pl nie odpowiada za szkody, jakie zostały wyrządzone w transportowanych ładunkach albo bagażach. Powinno się tu wymienić przede wszystkim utratę pieniędzy, elementów biżuterii czy też wielu innych wartościowych rzeczy. W związku z powyższym, ubezpieczenie OC ochrania kierowcę w okresie trwania polisy. Sprawca kolizji drogowej albo wypadku może być pewnym, że wszelkie spowodowane przed niego uszkodzenia będą zrekompensowane w jego imieniu poprzez zakład ubezpieczeniowy. Musimy tu dodać, iż można wyróżnić szkody częściowe oraz szkody całkowite. Szkoda częściowa wiąże się z tym, iż uszkodzenia samochodu są niewielkie oraz można naprawić je w opłacalny.

 

Natomiast szkoda całkowita wiąże się z tym, iż auta nie opłaca się naprawiać a także przywracać jego stan sprzed wypadku albo kolizji. Jest to zatem sytuacja znacznie bardziej problematyczna dla właściciela. Należy wiedzieć, że szkoda całkowita znaczy, że zakład ubezpieczeniowy nie zajmie się uszkodzonym pojazdem, który wtedy będzie już nazywany wrakiem. Firma ubezpieczeniowa nie przejmuje samochodu, lecz zazwyczaj odlicza jego szacunkową wartość od wypłacanej sumy rekompensaty. Oczywiście właściciel wraku ma możliwość sprzedać wrak, co przeważnie znaczy użycie różnych nieuszkodzonych części wyposażenia w innym samochodzie.

Czytaj dalej: o-ubezpieczeniach.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *